Dhr. Huitema over De Oerpolder – Hylke Speerstra

“Ik logeerde als jongen heel vaak in die boerderij. En dan dacht ik aan dit verhaal.” Dhr. Huitema, 71, gepensioneerd, Bovenkarspel.

Daniel Rewijk over zijn boek Captain van Jong Holland

“Ik heb me in acht jaar met Pim Mulier geen seconde verveeld, wat te maken heeft met zijn persoonlijkheid.” Daniel Rewijk, 41, sporthistoricus, docent, Aalsmeer.