Linus over Eichmann in Jeruzalem – Hannah Arendt

“I think it’s my favourite book because of one particular thing, a chapter in history that somehow doesn’t get mentioned a lot in school education.” Linus, 23, muzikant, Amsterdam.

Ineke over De depressie-epidemie – Trudy Dehue

“Je zal wel denken ‘dat is natuurlijk een zeer deprimerend onderwerp’, maar het is vooral heel prikkelend.” Ineke, 56, jurist, ondernemer en schrijfster, Amsterdam.

Dhr. Huitema over De Oerpolder – Hylke Speerstra

“Ik logeerde als jongen heel vaak in die boerderij. En dan dacht ik aan dit verhaal.” Dhr. Huitema, 71, gepensioneerd, Bovenkarspel.

Laure-Anne over Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht – Mark Haddon

“Ik denk dat het hoofddoel van de schrijver niet was om een ingewikkeld verhaal te vertellen, maar om mensen te tonen op welke manier autistische mensen denken.” Laure-Anne, 17, student, België.

Jelmer Jepsen over Het wonderbaarlijke leven van de Thunderbolt Kid – Bill Bryson

“Bill Bryson beschrijft vanuit zijn oogpunt als zesjarig jongetje hoe Amerika in die tijd veranderde.” Jelmer Jepsen, 38, schrijver, Bennekom.